Smart Maintenance Congres

5 oktober 2017  
N.T.B
10.00 - 17.00
Meld u nu aan

Draagt onderhoud bij aan uw onderscheidend vermogen? Door veranderingen in de vraag en verwachtingen van de gebruiker plus de snelle ontwikkelingen van disruptieve technologie is Smart Maintenance in een stroomversnelling gekomen.

Tijdens Smart Maintenance komen actuele state-of-the-art disruptieve innovaties aan de orde en worden aan de hand van business cases de aspecten van maintenance onder de loep genomen.

Smart Sensors & Big Data
Door het toepassen van sensortechnologie krijgt u een beeld van hoe uw installatie presteert. Op basis van de data, die de sensoren generen, kan voorspeld worden wanneer de installatie onderhoud nodig heeft.

Virtual en Augmented Reality in 3 fases

  1. 3D design/virtual reality technieken kunnen in de ontwerpfase worden toegepast om te ontdekken wat het onderhoudsgemak van een technische installatie is.
  2. Tijdens de operationele fase kan het 3D model als een digitale tracking systeem van alle wijzigingen fungeren.
  3. Door augmented reality te gebruiken kunnen onderhoudsmedewerkers worden ondersteund en getraind bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden.

Cultuur & Kennismanagement
Naast het gebruik van technologie zijn gedrag en kennis belangrijke elementen die bijdrage aan een goede Smart Maintenance. De vraag en behoefte van de gebruiker staat centraal. Hierdoor moeten professionals op een andere en betere manier met elkaar samenwerken. Om tot samenwerking te komen is nieuwe kennis en gebruikersgericht gedrag essentieel.

Mis het niet. Graag tot 5 oktober! Klik hier om u aan te melden.